Vi tycker att det viktigaste arbetet återstår när maskinen är levererad. För att ni under lång tid skall ha glädje och nytta av era maskiner krävs det snabb och kompetent service både i förebyggande syfte och vid eventuella driftsstörningar.
Med tillgång till kompetent serviceorganisation förlänger ni livslängden på er utrustning. Går det dessutom fort slipper ni dessutom irritation bland era medarbetare och förlorade intäkter när maskinerna krånglar.